Referencie

 • Bytový dom Moravany nad Váhom
 • Bytový dom Prašník
 • Bytový dom Bojničky
 • Bytový dom Banka
 • Bytový dom Dvorníky
 • RAFtim spol s.r.o.-Administratívna budova
 • Pošta 1 Hlohovec
 • Hotel Patrícia Piešťany-Banka
 • Zaopatrovateľský ústav Piešťany – Kalinčiakova ul.
 • Stabil a.s.Žilina- budova HETECH Servises s.r.o, Bratislava
 • Zimný štadión Piešťany
 • Klimex s.r.o- kameňovýroba Piešťany
 • VOP Nováky- administratívna budova a výrobná hala D
 • Bytový dom Čajkovského ul. Trnava
 • Bytový dom Haanova ul. Bratislava
 • DSS Merema Harmonia
 • DSS Pezinok
 • SOU Drevarske Pavlovičova,Bratislava
 • SPŠE K.Adlera ,Bratislava